Konferencja klimatyczna ONZ w Warszawie

W dniach 11-22 listopada 2013 roku w Warszawie odbyło się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 19. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP19 (Conferences of the Parties). Podczas forum ustalono m.in. przebieg dalszych działań dotyczących globalnego porozumienia klimatycznego, finansowania działań związanych z (…)

Wysłany: 25.11.2013


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/