Rozdanie dyplomów

W piątek 6 grudnia sześciu liderów otrzymało dyplomy poświadczające udział w części szkoleniowej projektu “Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju – edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim”.

Wysłany: 09.12.2013


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/