Zakończenie projektu “Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju”

“Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju – edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim”. Projekt został zrealizowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju “Horyzonty” w okresie od 01.10.2013 do 31.12.2013. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wysłany: 01.01.2014


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/