Przedstawiciel Centrum na “Swatce”

Dumitrita Szajczyk, przedstawiciel Centrum Zrównoważonego Rozwoju “Horyzonty”, wzięła udział w warsztatach polsko-mołdawskich “Swatka”, które odbyły się 17-19 lutego 2014 roku w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi organizacjami pozarządowymi.

Wysłany: 21.02.2014


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/