Międzynarodowe spotkanie projektowe w Bukareszcie

W dniach 14-15 października w Bukareszcie odbyło się spotkanie zespołu, który jest zaangażowany we wdrażanie projektu “Strategic cooperation for better entrepreneurship education”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – “Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Przedstawiciele Fundatia Universitara Hyperion oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY podczas spotkania ustalili (…)

Wysłany: 18.10.2015


Rozpoczynamy nowy projekt w ramach programu Erasmus+

30 września rozpoczął się nowy projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY pn. “Strategic cooperation for better entrepreneurship education”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – “Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Celem projektu, który będzie trwał rok i będzie realizowany w ścisłej współpracy z naszym partnerem z (…)

Wysłany: 30.09.2015


Europejski Dzień Języków w Pułtusku już po raz czwarty

25 września w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja pt. “Znaczenie języków w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”. W trakcie spotkania organizowanego przez Centrum Językowe Eulingua oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku m.in. głos zabrali, referując temat umiędzynarodowienia działalności MŚP, przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY – dr Marek Szajczyk (…)

Wysłany: 25.09.2015


Centrum HORYZONTY w Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej

Od czerwca 2015 r. Centrum HORYZONTY jest członkiem Mazowieckiej Sieci Edukacyjnej. Jest to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r. Udział w projekcie to doskonała (…)

Wysłany: 10.06.2015


Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W dniach od 30 maja do 5 czerwca włączamy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach. Więcej informacji o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

Wysłany: 30.05.2015


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/