Międzynarodowe spotkanie projektowe w Bukareszcie

W dniach 14-15 października w Bukareszcie odbyło się spotkanie zespołu, który jest zaangażowany we wdrażanie projektu “Strategic cooperation for better entrepreneurship education”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – “Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Przedstawiciele Fundatia Universitara Hyperion oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY podczas spotkania ustalili (…)

Wysłany: 18.10.2015


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/