Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2016

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju – inicjatywy, której celem jest pokazanie i docenienie działań, aktywności oraz projektów promujących trwały rozwój we wszystkich jego aspektach – zakończyła się dużym sukcesem. Od 30 maja do 5 czerwca w 38 europejskich państwach miało miejsce aż 4212 działań, z czego prawie 1/3 poruszała (…)

Wysłany: 08.06.2016


Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/