Certyfikowane szkolenie “Tester dostępności treści internetowych” – nabór już otwarty!

Informujemy, że w ramach projektu “Certyfikowane szkolenie dostępności cyfrowej” finansowanego z programu Erasmus+ organizowany jest  60 – godziny kurs  pt. “Tester dostępności treści internetowych”.
Szkolenie będzie obejmowało komponent e-learningowy w wymiarze 40 godzin oraz 20 godzin zajęć warsztatowych.
Termin realizacji kursu: 16-27 marca 2020 r., w tym zajęcia warsztatowe w dniach 19 oraz 26 marca w godzinach od 8:00 do 16:30.

Miejsce zajęć warsztatowych: Pułtusk

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:https://docs.google.com/forms/d/1FfZmjz-z8utsIZ0g__RvMU1AxdCPIUdBirNHjDCRONw/edit w terminie do 11 marca 2020. O udziale w kursie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więc informacji o projekcie “Certyfikowane szkolenie dostępności cyfrowej” dostępnych jest pod adresem: https://digital-accessibility.eu

Wysłany: 04.03.2020

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/