Certyfikowane szkolenie “Tester dostępności treści internetowych” – nowy termin szkolenia

Informujemy, że w ramach projektu “Certyfikowane szkolenie dostępności cyfrowej” finansowanego z programu Erasmus+ organizowany jest  60 – godziny kurs  pt. “Tester dostępności treści internetowych”.

Szkolenie będzie obejmowało komponent e-learningowy na platformie MOODLE w wymiarze 40 godzin oraz 20 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych przez trenera (w trybie on-line z wykorzystaniem aplikacji Google Meet).

Przewidywany dzień rozpoczęcia kursu: 18 maja 2020 r.
Przewidywany dzień zakończenia kursu: 10 czerwca 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1FfZmjz-z8utsIZ0g__RvMU1AxdCPIUdBirNHjDCRONw/edit w terminie do 15 maja br. O udziale w kursie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więc informacji o projekcie “Certyfikowane szkolenie dostępności cyfrowej” dostępnych jest pod adresem: http://digital-accessibility.eu

Wysłany: 08.05.2020

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/