Forum dostępności cyfrowej – upowszechnianie rezultatów projektu

W dniu 2 grudnia 2020 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się Forum na temat dostępności cyfrowej, które zostało zorganizowane w ramach projektu Erasmus + Certified Digital Accessibility Training Project. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, firm, nauczyciele różnych szczebli kształcenia (w tym nauczyciele VET), studenci oraz pracownicy Uczelni.

Głównym celem Forum, zorganizowanego przez partnerów projektu – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Centrum Horyzonty, było upowszechnianie zagadnień związanych z dostępnością cyfrową, w tym w szczególności podsumowanie warsztatów pilotażowych dla Testerów Dostępności Cyfrowej, które odbyły się na przełomie maja i czerwca 2000 r. w Polsce. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności.

Wysłany: 07.12.2020

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/