Zapraszamy na Forum dostepności cyfrowej

Zapraszamy na Forum dostępności cyfrowej, które odbedzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 9:30 w formie on-line. Forum jest organizowane w ramach projektu Erasmus + Certified Digital Accessibility Training Project. Zapraszamy wszstkie zainteresowane osoby, w szczegolności nauczycieli i trenerów przedmiotów zawodowych, specjalistów zajmujących się tworzeniem stron internetowych, specjalistów z dziedziny marketingu, specjalistow z dziedziny integracji społecznej osób niepelnosprawnych oraz studentów. Osoby zainteresowany uczestnictwem zapraszamy do wypelnienie formularza zgloszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy -Forum dostępności cyfrowej

 

Wysłany: 16.11.2020

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/