Kontakt

Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY
KRS: 0000412081
NIP: 5681615968
REGON: 146111137
Numer konta: 31 2030 0045 1110 0000 0277 4620

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/