O nas

Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY inicjuje, realizuje oraz wspiera projekty edukacyjne i badawcze mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Uczestniczymy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach, których celem jest poprawa jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

 

Historia Centrum HORYZONTY:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY zostało formalnie zarejestrowane w marcu 2012 roku.Misją Centrum jest wszechstronna działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Główne cele:

 1. Działalność na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacji nieformalnej, różnych form uczenia się przez całe życie, sportu, kultury i sztuki oraz ochrony i promocji zdrowia,
 2. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie ochrony środowiska,
 3. Działalność na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Polecamy

 • http://www.ngo.pl/
 • http://www.frse.org.pl/
 • http://www.iclei.org/
 • http://sendzimir.org.pl/
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
 • http://icppc.pl/
 • http://www.ine-isd.org.pl/
 • http://pke-om.most.org.pl/
 • https://www.wwf.pl/