Współpraca

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz samorządy lokalne.

Przedsiębiorcy

Centrum Zrównoważonego Rozwoju “Horyzonty” zaprasza do współpracy firmy, które dążą do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko naturalne np. poprzez zwiększenie produktywności zasobów naturalnych, ograniczenie zanieczyszczenia wody, powietrza lub gleby czy też zmniejszenie ilości zużywanej energii.
Dla firm, oferujemy niezależną ocenę działań przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie audytu zrównoważonego rozwoju. Ponadto tworzymy forum wymiany doświadczeń oraz oferujemy gotowe rozwiązania w zakresie budowania strategii społecznej odpowiedzialności firmy.
Zachęcamy do wspierania programów i projektów realizowanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju “Horyzonty”. Wspierając przedsięwzięcia realizowane przez naszą Fundację przedsiębiorstwa aktywnie przyczyniają się nie tylko do ochrony środowiska, ale budują także wśród swoich klientów, partnerów i pracowników wizerunek organizacji społecznie odpowiedzialnej.


Organizacje pozarządowe
Centrum jest organizacją ekspercką specjalizującą się w zakresie zrównoważonego rozwoju. Współpracujemy także z organizacjami pozarządowymi z zagranicy.
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wspólnej realizacji projektów edukacyjnych i badawczych.

Samorząd lokalny
Centrum Zrównoważonego Rozwoju “Horyzonty” zaprasza do współpracy jednostki samorządu terytorialnego. Oferujemy profesjonalną pomoc w sporządzaniu planów, programów oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym,
Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w zakresie opracowywania wspólnej i wieloaspektowej wizji rozwoju miast i wsi.

 

Polecamy

  • http://www.ngo.pl/
  • http://www.frse.org.pl/
  • http://www.iclei.org/
  • http://sendzimir.org.pl/
  • http://odpowiedzialnybiznes.pl/
  • http://icppc.pl/
  • http://www.ine-isd.org.pl/
  • http://pke-om.most.org.pl/
  • https://www.wwf.pl/